انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران

تبریک انجمن به‌مناسبت روز خبرنگار

روز خبرنگار 1402

روز خبرنگار؛ روز آنانی که حقیقت را قربانی مصلحت نمی کنند

دست و قلم حق نویس شکستنی نیست

خبرنگاران عزیز این دیارِ خبرساز
قسم به قلم و آنچه که می‌نویسد که شما راویان حقیقتید؛ همان حقیقتی که بنا بر مصلحت گاه قربانی‌اش می‌کنند و گاه وارونه‌اش می‌سازند.
اما دست حق‌نویس شکستنی نیست. چرا که حق ماندنی‌ست و سوگند به حق که پرگشودن‌تان تا قافِ حقیقت، رسیدن باشد.
همچون سیمرغ که می‌سوزد اما دوباره و هزارباره از خاکستر خویش برمی‌خیزد.
در روزگاری به سر می‌بریم که اهل قلم بیش از همه درگیر غمند؛ غم زمانه و غربت خویش که هر که درکش بیش، دردش بیشتر است.
به قول مولانا هر که او بیدارتر پر دردتر، هر که او آگاه‌تر رخ زردتر.
با این همه آنان قاصدک‌های آگاهی هستند که جان به جامعه می‌بخشند و باز هم به زبان مولانا: 
جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون

روزتان گرامی
زبان‌ سرخ‌تان حق‌گو
سر سبزتان سلامت
و قلم‌تان پر توان
جعفر گودرزی
رییس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران

آخرین اخبار

بیانیه ها