انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران

انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران

انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران، یکی از اعضای جامعه اصناف سینمایی ایران (خانه سینما) است که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز کرده‌است. این انجمن هر سال جشنی را در قالب جشن منتقدان سینمایی برگزار می‌کند که در سال‌های اخیر بر اساس رای‌گیری اعضای آن به سینماگران منتخب جایزه اهدا می‌شود. تا به حال سیزده دوره از این جشنواره برگزار شده‌است.

همچنین این انجمن هر سال جایزه‌ای با عنوان جایزه نوشتار سینمایی برگزار می‌کند که با انتخاب داوران به منتقدان و نویسندگان برتر جایزه اهدا می‌شود. تا به حال چهار دوره از این جشن برگزار شده‌است.

آخرین اخبار

بیانیه ها