انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران

پیام انجمن منتقدان به مناسبت روز ملی سینما 1402

روز ملی سینما 1402

سینمای‌مان مُرد از بس که جان ندارد!

انجمن منتقدان و‌نویسندگان آثار سینمایی ایران در پیامی به مناسبت روز ملی سینما 1402 به بیان برخی آسیب‌هایی که در سال های اخیر به سینمای ملی وارد شده است، پرداخت.

به گزارش روابط عمومی، انجمن منتقدان و‌نویسندگان سینمایی ایران به مناسبت روز ملی سینما متنی را منتشر کرد.

متن پیام انجمن بدین شرح است:

«روزگار غریبی است! در تاریخ تقویم‌ها، روزها و مناسبت‌ها ثبات دارند؛ چنان‌که هر ساله 21 شهریور را به روز ملی سینما می‌شناسند و پاس می‌دارند. اما تقدیر تاریخ چنان متغییر است و پر فراز و نشیب که گاه برگ‌های تقویم و مناسبت‌هایش را بی‌اعتبار می کند و از معنا تهی می‌سازد.
سال پیش در چنین روزی از حال بد سینما گفتیم و نوشتیم؛ و امسال باید حال بد سینماگران را هم بر آن بیفزاییم. اگر روز ملی سینما و ۲۱ شهریور را روز تحویل سال سینمای ایران بدانیم، امسال در حالی این سال را تحویل کنیم که با خود زمزمه می‌کنیم: هر سال دریغ از پارسال. حالا که به تقویم و 21 شهریور می‌نگریم، چیزی جز حس بیهودگی و بی‌انگیزگی نداریم. و دریغ و درد که سال پیش نوشتیم «سینمای به احتضار افتاده و بحران‌زده از گرفتاری‌ها طبیب بر بالین می‌خواست، نه دستور و فرمان و بگیر و ببند و ممیزی و احکام»؛ اما نمی‌دانستیم قرار است نگرانی‌های خود را زندگی کنیم. نوشتیم «تولید به سمت رکود رفته و با این ایست و بازرسی‌ها و اتفاقاتی که مدیریت نمی‌شود، چشم‌ها از سرمایه‌گذاری‌های تازه در سینما ترسیده و ذره‌بین انداختن‌های ناتمام و نیت‌خوانی‌ها، اهالی این هنر را مضطرب و نگران و امیدها را کم‌رنگ و بی‌رنگ کرده است!»؛ اما نمی‌دانستیم قرار است این کابوس‌ها تعبیر شود. نوشتیم «ما نویسنده و منتقد سینما هستیم، خارج از قابیم، بی‌نفعی مستقیم از سینما داریم و اعلام می‌کنیم که به وضع موجود خوشبین نیستیم. این سراشیبی و سرعت در این سیر گسترده تغییر، این بی‌برنامگی‌ها و… سینمای ما را تهدید می‌کند» و انگار آنچه تقریر کردیم، به تقدیر ما تبدیل  شد.
به  تقدیر تلخ سینمای ما که در یک سال گذشته چیزی نبود جز روایت یک تراژدی که گاهی از فرط تراژیک بودن به کمدی بدل می شد! به کمدی سیاه و وضعیت ابزوردی که امید و اعتباری برای سینمای ما باقی نگذاشت… سال پیش از خطر ورشکستگی سینما گفتیم و امسال آن‌قدر دل‌شکسته‌ایم که پیامی برای روز ملی سینما نداریم؛ برای سینمایی که مُرد از بس که جان ندارد…

یادش گرامی

انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران

آخرین اخبار

بیانیه ها